Beheer

Met Houses & Rooms uw koopwoning veilig verhuren 

Het verhuren van uw woning brengt risico’s met zich mee. U wilt er zeker van zijn dat een huurder betrouwbaar is en dat de huur volledig én op tijd betaald wordt. Nu en in de toekomst. Een van de redenen om uw woning(en) in beheer te geven is ontzorgen. 
U hoeft dus geen familie of vrienden in te schakelen en u weet zeker dat uw woning op een  professionele wijze wordt beheerd.

 
 

 

Houses & Rooms kan zorgen voor:

 • Bemiddeling bij het vinden van betrouwbare huurders, screening van huurders en zekerheid van inkomsten;
 • Het opstellen van een duidelijke huurovereenkomst; 
 • Het financiële beheer van uw woning
 • Het technische beheer van uw woning; 
 • Het voorkomen van verhuurrisico’s zoals een hennepkwekerij in uw woning; 
 • Uitgebreide (huurders- en woning-)controles en dossiervorming;

De risico’s van woningverhuur

Het verhuren van een woning is niet zonder risico’s. Wat doet u als een huurder de huur niet meer betaalt?
Jaarlijks worden er vele ontruimingsvonnissen wegens wanbetaling uitgesproken. Ook kan het voorkomen dat er een (illegale) hennepkwekerij in uw woning wordt ingericht. 
In Nederland worden jaarlijks vele hennepkwekerijen opgerold.

Een woningeigenaar is volledig aansprakelijk. Het is daarom belangrijk dat u nadenkt over veilige verhuur van uw woning.

Veilige verhuur

Een gewaarschuwd persoon telt voor twee, is ons motto! Elke potentiële huurder wordt door Houses & Rooms uitgebreid gescreend. Wanneer de uitkomst positief is, kunt u een huurovereenkomst sluiten. Periodieke controles tijdens de verhuurperiode voorkomen de inrichting van hennepkwekerijen. Tevens zullen potentiële wanbetalers het sneller laten om een huurachterstand op te bouwen wanneer zij regelmatig in de gaten worden gehouden. Bovendien wordt alles vastgelegd in een dossier, zodat u als verhuurder niet aansprakelijk gehouden kan worden bij eventuele schade. Houses & Rooms biedt verschillende beheer mogelijkheden aan:

Financieel en Administratief beheer

 • Huurfacturen verzenden
 • Het innen van de huur en bijkomende financiële afhandelingen verzorgen
 • Periodieke administratieve huurafrekening verzorgen
 • Bewaken van betalingen en huurachterstanden
 • Verzorgen van herinneringen en indien nodig inschakeling van een incassobureau
 • Verzorgen van huurverhogingen en bijbehorende schriftelijke kennisgevingen hiervan
 • Administreren en verrekenen van voorschotten en kosten van diensten en service aangelegenheden
 • Gemeentelijke belastingen en heffingen door belasten aan huurder
Technisch beheer

 • Verrichten van inspectie bij de incheck en uitcheck van de woning en inspectierapporten opstellen
 • Verrichten van inspectie bij klachten
 • Verrichten van periodieke en preventieve inspecties indien gewenst
 • Afhandeling klachtenonderhoud
 • Uitbrengen van onderhoudsvoorstellen
 • Offerte aanvraag, opdrachtverstrekking en controle op uitvoering onderhoud
 • Controle van ingediende nota's
 • Verhelpen van technische storingen

Bent u geïnteresseerd in het in beheer geven van uw woning? Klik hier voor meer informatie.